• استاندار یزد:
    دلسوزی بعضی برای محیط زیست مردم، موجب بدبینی سرمایه‌گذاران می‌شود
    استاندار یزد با انتقاد از افرادی که به اسم دلسوزی برای مردم، همین که زمینه‌های استقرار صنعتی در یزد فراهم می‌شود، مسائل زیست محیطی را مطرح می‌کنند، عنوان کرد: این افراد با اقدامات خود سبب ایجاد بدبینی در سرمایه‌گذاران می‌شوند.
    مدیر کل محیط زیست استان:
    آینده بدی در انتظار محیط زیست یزد است
    مدیر کل محیط زیست استان یزد گفت: توسعه پایدار بدون پیشگیری از آلودگی‎های زیست محیطی ممکن نیست.