• فرمانده انتظامی یزد:
    پلیس با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال برخورد می کند
    فرمانده انتظامی استان یزد گفت: پلیس هیچگاه مخالف سنت های گذشته و شادی مردم نیست ولی در چارچوب مقررات با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال جدی برخورد می کند.