• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • چشمه آب قُل با خواص درمانی در بخش خضرآباد
    چشمه آب قُل به‌عنوان یک اثر طبیعی در روستای کافی آباد که دارای خواص درمانی نیز است.