• چای سبزبهترین جایگزین قهوه /چای سبز از لخته شدن خون جلوگیری می کند
    كارشناس صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي يزد با بيان اين مطلب كه چای سبز بهترين جایگزین قهوه است تصريح كرد: مطالعات علمی نشان می دهد چای سبز می تواند برخی عوامل خطرزای بیماری های قلبی مانند فشارخون بالا و لخته شدن خون را کاهش دهد..