• کارشناس پیش بینی استان:
    باد شدید و گرد و خاک در راه است
    کارشناسی پیش بینی اداره کل هواشناسی یزد از وزش باید شدید همراه با گرد و خاک برای عصر دوشبه و روز سه شنبه هفته جاری در این استان خبر داد.