• گزارش تصویری/
    افتتاحیه استانی کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه در اشکذر
    مراسم افتتاحیه کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف مواد مخدر شیشه در اشکذر با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.