• پیام محمد صالح جوکار به مناسبت روز کارگر
    محمد صالح جوکار در پیامی روز کارگر را تبریک گفت