• فرماندار اشکذر در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت
    فرماندار اشکذر در پیامی هفدهم مردادماه روز خبرنگار را تبریک گفت.