• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • فرماندار اشکذر در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت
    فرماندار اشکذر در پیامی هفدهم مردادماه روز خبرنگار را تبریک گفت.