• همایش پیاده روی شبانه بسیجیان اشکذر برگزار شد
    شب گذشته، برنامه پیاده روی شبانه بسیجیان شهر اشکذر همراه با برنامه های فرهنگی و آموزشی برگزار شد.