• آمار

  • 8,183
  • 362
  • 13,940
  • 637

 • پلمپ پنج واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب در شهرستان اشکذر
  اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان اشکذر از پلمپ ۵واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب خبر داد.