• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • جلسه پروژه مهر سال ۹۳ برگزار شد
    جلسه پروژه مهر آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا محوریت تشریح دستورالعملها ومعرفی اعضا ی کمیته های تخصصی برگزار شد .