• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat

  • جلسه پروژه مهر سال ۹۳ برگزار شد
    جلسه پروژه مهر آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا محوریت تشریح دستورالعملها ومعرفی اعضا ی کمیته های تخصصی برگزار شد .