• با هدف نصب نشان يوزپلنگ آسيايي؛
    عزم کوهنورد اشکذری برای فتح قله پدر کوه‌های یخی دنیا
    کوهنورد اشکذری با هدف نصب نشان يوزپلنگ آسيايي عزم فتح قله پدر کوه‌های يخي دنيا کرد.