• 16 پایگاه خبری جدید در یزد با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات/
    اشکذر خبر اولین پایگاه خبری مجوزدار شهرستان اشکذر
    اشکذر نیوز (اشکذر خبر) به عنوان اولین پایگاه خبری شهرستان اشکذر در شهرستان اشکذر مجوز فعالیت گرفت.