• بهره برداری پارک شهدای فیروز آباد اشکذر
    پارک شهدای فیروزآباد اشکذر در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع امروز به بهره برداری رسید.