• نشست ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان اشکذر برگزار شد
    فرماندار اشكذر در نشست ستاد تسهيلات نوروزي اظهار داشت: كليه برنامه هاي اجرايي ستاد تسهيلات نوروزي در محل پارك اشكي انجام خواهد شد.