• آمار

  • 4,207
  • 270
  • 12,367
  • 714

 • یارانه نقدی فروردین، سه‌شنبه واریز می‌شود
  دبير ستاد هدفمند سازي يارانه‌هاي استان يزد گفت: يارانه نقدي مرحله بيست و ششم مربوط به نخستين ماه سال جاري ساعت 24 روز سه شنبه 20 فروردين به حساب سرپرستان خانوارها واريز مي شود و روز بعد از آن قابل برداشت است