• مسئول عتبات حج و زیارت استان یزد:
    صدور ویزای اربعین از دوم مهر ماه در استان یزد آغاز می شود
    مسئول عتبات حج و زیارت استان یزد از صدور ویزای زائران پیاده روی اربعین از دوم مهر ماه در استان یزد خبر داد.