• + تصاویر
  همایش یاوران وقف در اشکذر برگزار شد
  به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و با حضور اعضای هیئت امنای امامزادگان و مساجد همایش یاوران وقف در دفتر امام جمعه اشکذر برگزار شد.

  + گزارش تصویری
  کلنگ زنی ساختمان دارالقرآن موسی بن جعفر(ع) در اشکذر
  به همت خیر اشکذری، کلنگ ساختمان دارالقرآن موسی بن جعفر(ع) با حضور امام جمعه اشکذر به زمین زده شد.

  وقف دوقطعه زمین توسط خیرین اشکذری
  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اشکذر از وقف 2 قطعه زمین در جهت توسعه مسجد و حسنیه در این شهرستان خبر داد.

  دو قطعه زمین در اشکذر جهت توسعه مسجد و حسینیه وقف شد
  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اشکذر از وقف دو قطعه زمین در جهت توسعه مسجد و حسنیه در شهرستان خبر داد.