• خبر فوری/
    وضعیت تعطیلی مدارس و ادارت در سطح استان یزد اعلام شد
    با اعلام مدیر کل روابط عمومی استانداری یزدکلیه ادارات ،بانکها و مدارس در سه مقطع و دانشگاهها در استان یزد فردا تعطیل اعلام شد.