• آمار

  • 9,435
  • 589
  • 12,477
  • 706

 • کسب مقام در جشنواره مرشد استان توسط مرشد اشکذری
  رییس هیات ورزش های پهلوانی و باستانی یزد از مشخص شدن نفرات برتر جشنواره مرشد استان خبر داد/کسب مقام توسط مرشد اشکذری