• آمار

  • 7,279
  • 349
  • 16,371
  • 800

 • کسب مقام در جشنواره مرشد استان توسط مرشد اشکذری
  رییس هیات ورزش های پهلوانی و باستانی یزد از مشخص شدن نفرات برتر جشنواره مرشد استان خبر داد/کسب مقام توسط مرشد اشکذری