• +عکس
    واژگونی یک دستگاه تانکر در جاده یزد خضرآباد
    جاده یزد خضرآباد به کزآب باز هم حادثه ساز شد.
    + عکس
    واژگونی یک دستگاه خودرو پیکان در جاده یزد خضرآباد
    یک دستگاه خودرو پیکان به علت ترکیدگی لاستیک در جاده یزد خضرآباد کذاب واژگون شد.