• ریس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشکذر:
    وقف عالی ترین فرهنگ اسلامی و دینی است/واقفین با توجه مسائل روز جامعه اقدام به وقف نمایند
    ریس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشکذر اظهار کرد: موضوعات جدیدی که واقفین می توانند اقدام به وقف نمایند می توان به مسائل روز جامعه مانند ترویج فرهنگ قرآن و مهدویت، مقوله ازدواج و مسکن جوانان و وقف در رابطه با علم و علم آموزی اشاره کرد.