• آمار

  • 6,287
  • 297
  • 16,371
  • 800

 • در نشست هیات کشتی شهرستان وضعیت این ورزش در اشکذر بررسی شد
  با حضور فرماندار شهرستان در نشست هيات كشتي شهرستان وضعيت اين ورزش در اشكذر بررسي شد.