• گزارش تصویری/
    مراسم شبی با شهدا با حضور هیئت های دانش آموزی در اشکذر
    مراسم شبی با شهدا با حضور هیئت های دانش آموزی در حسینیه و مجتمع فرهنگی شهدا اشکذر برگزار شد.