برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در دهه اول صفر
مراسم روضه خوانی و عزاداری سیدالشهدا (ع) در دهه اول صفر در اشکذر برگزار می شود.