• گزارش تصویری از حضور پرشور جوانان در هیات باب الحوائج اشکذر
    هيات باب الحوائج اشكذر یکی از هیئت های شهرستان اشکذر که به دليل حضور پرشور جوانان متمایز است.