• سال گذشته افزون بر ۴۱ هزار زائر یزدی به سرزمین وحی مشرف شدند
    مدیرکل فرودگاه های استان یزد گفت: در سال گذشته 41 هزار و 500 زائر حج عمره طی 153 پرواز از طریق فرودگاه شهید صدوقی یزد به سرزمین وحی مشرف شده‌اند.