• Sabat Sabat

  • احتمال بارش های پراکنده در استان یزد
    کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی یزد از احتمال بارش های پراکنده در استان طی روز های شنبه و یکشنبه خبر داد.

    کارشناس پیش بینی استان:
    باد شدید و گرد و خاک در راه است
    کارشناسی پیش بینی اداره کل هواشناسی یزد از وزش باید شدید همراه با گرد و خاک برای عصر دوشبه و روز سه شنبه هفته جاری در این استان خبر داد.