• + گزارش تصویری
    مسئولان اشکذر پای درد و دل هنرمندان نشستند
    امام جمعه اشکذر و مسئولان شهرستان پای درد دل جمعی از هنرمندان شهرستان اشکذر نشستند.