• امان اللهی خبر داد:
    برگزاری نخستین همایش ملی خانواده و امنیت به میزبانی یزد
    فرمانده نیروی انتظامی استان یزد از برگزاری نخستین همایش ملی خانواده و امنیت به میزبانی استان یزد خبر داد