• شاعران استان یزد بخوانند
    مهلت ارسال آثار به پنجمین همایش فصلی اوج هنر پایان فروردین‌ماه اعلام شد
    مسئول بسیج هنرمندان استان یزد، مهلت ارسال آثار به پنجمین همایش فصلی اوج هنر را پایان فروردین‌ماه جاری اعلام کرد