هفتمین همایش جنبش جوان اشکذر به روایت تصویر
شب گذشته، هفتمین همایش جنبش جوان اشکذر با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان اشکذر برگزار شد.

فراخوان دبیرخانه هفتمین دوره همایش جنبش جوان شهرستان اشکذر
فراخوان دبیرخانه هفتمین دوره همایش جنبش جوان شهرستان اشکذر منشر شد.