• آمار

  • 5,809
  • 266
  • 16,371
  • 800
 • در همايش آموزش فرهنگ ترافيك و رانندگي ايمن مطرح شد:
  گلایه گردشگران خارجی از ایرانی ها
  از انتظار فرماندار و گلايه گردشگران خارجي تا آمار بالاي تصادفات در خيابان امام خميني(ره) اشكذر و احداث سرعت كاه