• آمار

  • 7,287
  • 349
  • 16,371
  • 800
 • تاریخچه مطبوعات اشکذر؛
  ماهنامه اشکذر با همه ی تلاشها برای ادامه ی حیاتش، فعلا حق حیات از او گرفته شد
  مطبوعات محلی اشکذر آنقدر کم رمق که نزدیک به نبودن و این یکی دو تا هم که هستند و نفسی می کشند اگر کسی به دادشان نرسد با قدم های لرزانی که دارند عمر طولانی برایشان متصور نیست.

  ویژه نامه ی اشکذر هفته نامه روزنه منتشر شد
  ویژه نامه ی شهرستان اشکذر هفته نامه ی روزنه با همکاری موسسه فرهنگی هنری آسمان کویر اشکذر منتشر شد.