در هفتمين روز هفته سلامت؛
مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط دانش آموزان معدوم و پایمال شد
در هفتمين روز هفته سلامت همايش پیاده‌روی دانش‌آموزی در شهرستان اشکذر برگزار شد.