• در هفتمين روز هفته سلامت؛
    مواد غذایی غیرقابل‌مصرف توسط دانش آموزان معدوم و پایمال شد
    در هفتمين روز هفته سلامت همايش پیاده‌روی دانش‌آموزی در شهرستان اشکذر برگزار شد.