• مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در اشکذر:
    با وجود فولادآلیاژی و نیروگاه سیکل ترکیبی انتظار جایگاه مطلوب اشکذر در توسعه و عمران داریم
    مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در اشکذر گفت: با وجود شرکت های بزرگی نظیر فولادآلیاژی و نیروگاه سیکل ترکیبی انتظار داریم این شهرستان در توسعه و عمران در جایگاه مطلوب تری باشد.