• گزارش تصویری
    تجلیل از نویسندگان صاحب تالیف شهرستان اشکذر
    صبح امروز در محل کتابخانه ذاکری از یازده نفر از نویسندگان شهرستان اشکذر با حضور مسئولین شهرستان تقدیر شد.