• آمار

  • 5,417
  • 335
  • 12,367
  • 714

 • با توجه به حوادث اخیر در قطارهای یزد، مردم نسبت به ناوگان ریلی بی اعتماد شدند
  در خصوص حوادث اخیر در حوزه حمل و نقل ریلی کشور با بیان اینکه متاسفانه ناوگان ریلی و ناوگان هوایی در کشور وضعیت مناسبی ندارد اظهار داشت: آنچه انتظار می رود این است که مردم در قبال پرداخت هزینه از امکانات خوبی نیز برخوردار شوند.
  نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در تذکری به رئیس جمهور:
  برای احیای کامل بافت تاریخی یزد نیاز به تخصیص بودجه مورد نیاز می باشد
  نماینده مردم شریف یزد و اشکذر، محمد صالح جوکار در خصوص تخصیص بودجه مورد نیاز برای احیای بافت تاریخی یزد به رییس جمهور محترم تذکر داد.