• نمایشگاه عکس مهدی دهقان اشکذری در گالری هنرهای معاصر
    22 قطعه عکس مهدی دهقانی اشکذری از 2 بهمن با موضوع آزاد در گالری هنرهای معاصر یزد به نمایش عموم درخواهد آمد.