• گشایش نمایشگاه عکس «هستی ونیستی» با حضور مسئولان استان و اشکذر
    نمایشگاه عکس انفرادی مهدی دهقانی اشکذری با عنوان"هستی ونیستی"در راستای حمایت از کودکان سرطانی با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد، فرماندار اشکذر گشایش یافت.