• خطیب نماز جمعه اشکذر:
    دانشجو باید استکبار ستیز و اهل تلاش برای پیشرفت علمی کشور باشد
    خطیب نماز جمعه اشکذر با بیان اینکه فرد دانشجو باید حضور فعال در عرصه سیاسی داشته باشد اظهار کرد: از توصیه های رهبر انقلاب به دانشجویان، می توان به اهل تلاش بودن برای پیشرفت علمی کشور و مبارزه با گرایشات انحرافی اشاره کرد.