• آمار

  • 7,143
  • 344
  • 16,371
  • 800
 • نظرسنجی اشکذر خبر
  ۸۹ درصد از مخاطبان «اشکذر خبر»: توزیع اعتبارات استانی میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر نیست
  بیش از 89 درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی اشکذر خبر توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی را در شان شهرستان اشکذر نمی دانند.