• فرماندار اشکذر تاکید کرد:
    لزوم توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهرستان اشکذر
    فرماندار اشکذر در نشست کمیسیون دانشجویی، بر لزوم توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهرستان تاکید کرد.