• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • فرماندار اشکذر در نشست مجمع بسیجیان اشکذر:
    بسیج عزیزترین میراث امام خمینی
    رییس مجمع بسیج شهرستان اشکذر در نشست مجمع بسیجیان اشکذر اظهار داشت: یکی از عزیز ترین میراثی که امام خمینی(ره) از خود بر جای گذاشت بسیج بود است