• فرماندار اشکذر تاکید کرد:
    ساماندهی اصناف به خصوص واحدهای صنفی جاده سنتو
    دومين جلسه كميسيون نظارت اشکذر در سال جاري با حضور شاه حسینی فرماندار و رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان، به منظور بررسي وضعیت بازار واصناف برگزار گردید.