• غیبت رسانه های استان و شهرستان در نشست رسانه ای فولاد آلیاژی اشکذر
    روز گذشته 40 خبرنگار خارجی به همراه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان یزد سفر کردند و به دعوت فولاد آلیاژی یزد در این شرکت نشست خبری برگزار کردند در حالی که خبری از حضور رسانه‌های استان و شهرستان نبود.