• فرماندار اشکذر در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:
    انتقاد از عدم وجود نمایندگی بعضی از ادارات در شهرستان اشکذر/حمایت از صنایعی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند
    انتقاد فرماندار اشکذر با اشاره به این‌که برخی از ادارات هنوز در اشکذر فاقد نمایندگی هستند، افزود: باوجود صنعتی بودن اشکذر هنوز برخی از ارگان‌ها و ادرات در این شهرستان هیچ نمایندگی ندارند.