• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • در نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه؛
    انتقاد امام جمعه اشکذر از عملکرد روابط عمومی های ادارات شهرستان
    امام جمعه اشکذر در نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اشکذر، از عملکرد روابط عمومی های ادارات این شهرستان انتقاد کرد.