• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟

  • در نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه؛
    انتقاد امام جمعه اشکذر از عملکرد روابط عمومی های ادارات شهرستان
    امام جمعه اشکذر در نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اشکذر، از عملکرد روابط عمومی های ادارات این شهرستان انتقاد کرد.