• امام جمعه اشکذر تاکید کرد:
    استفاده از ظرفیت فعالین فرهنگی در احیای فریضه امر به معروف
    در نشست هم اندیشی احیای امر به معروف و نهی از منکر با حضور امام جمعه اشکذر، مهمترین آسیب های موجود در حوزه امر به معروف و نهی ازمنکر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.